TUPOKSI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

 

TUPOKSI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Tenaga Kerja dan Perinsdustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asa otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
  2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
  3. Penyelenggaraan pengembangan komoditi industri;
  4. Penyelenggaraan peningkatan, produktivitas, sertifikasi dan inovasi industri;
  5. Penyelenggaraan penempatan, pelatihantenaga kerja dan transmigrasi;
  6. Penyelenggaraan hubungan industrial, kesejahteraan pekeraja dan jaminan sosial;
  7. Penyelenggaraan sosialisasi;
  8. Pembinaaan jabatan fungsional; dan
  9. Pengelolaan UPT;